skip to Main Content

Novela zákona o DPH v ČR od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 vstoupí v platnost nová pravidla pro uplatňování DPH, proto bychom vám chtěli v tomto článku přiblížit ty nejvýznamnější změny.

Poukázky/vouchery

Tím, že byla v červnu 2018 přijata nová směrnice EU pro oblast DPH, všechny členské státy musí do svého právního řádu implementovat tato pravidla do konce tohoto roku. Z tohoto důvody dochází tedy i k patřičné úpravě českého zákona o DPH.

V souladu se Směrnicí je voucher chápán jako „nástroj, který sám o sobě obsahuje povinnost přijmout poukázku jako částečnou nebo úplnou protihodnotu za dodání zboží nebo poskytování služeb”. Směrnice dále definuje pojem voucher a především rozlišuje mezi jednoúčelovými a víceúčelovými vouchery a jejich rozdílným zdaněním.

Je-li místo plnění a příslušná částka DPH předem známá, mluvíme o tzv. jednoúčelovém voucheru. Proto je na takový voucher při jeho prodeji pohlíženo jako běžné dodání zboží a služeb.

Naproti tomu víceúčelový voucher je definován jako voucher, který jeho vlastníkovi umožňuje nákup blíže nespecifikovaného zboží nebo služeb, např. v několika obchodech v nákupním centru. V takovém případě logicky základ daně ani částka DPH nejsou předem známy. V důsledku toho je za den zdanitelného plnění považován až ten den, kdy je předmětné zboží prodáno nebo poskytnuta služba.

Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Podle nového znění zákona o DPH vzniká plátcům další povinnost v případě vystavování a doručování daňového dokladu. Plátce bude mít nově povinnost prokázat, že vynaložil nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu ve stanoveném termínu, tj. 15 dnů. Tato povinnost se přesunuje více směrem k plátci, který doklad vystavuje a akcentuje jeho povinnosti prokázat, v případě pochybností, správci daně jeho vynaložené úsilí při doručování daňového dokladu.

Úprava odpočtu DPH a limit 200 000 Kč

Další změna, která vstoupí v platnosti od nového roku je spojená se změnou v oblasti odpočtu DPH. Pokud celková částka (bez DPH) oprav na nemovitosti ve vlastnictví plátce přesáhne částku 200 000 Kč, musí příslušně upravit odpočet DPH v případech, kdy se nemovitost prodává v období pro úpravu odpočtu DPH tj. 10 let.

Tento seznam změn není kompletní a neobsahuje všechny změny, které od nového roku v oblasti DPH vstoupí v platnost. Vybrali jsme pouze ty nejdůležitější. V případě, že byste se o těchto změnách chtěli dozvědět více a zjistit, jak vám nebo vaší firmě může KR Group v této oblasti pomoct, neváhejte se na nás obrátit.

Zbynek Svejcar

Czech Consultant

 

Back To Top